ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Februaribetraktelse

Februaribetraktelse

Ja, nu är det dags för s.k. koks-lov och eftersom kylan sprider sig med förväntad ojämnhet över hela landet har vi således fördelat vårt februarilov inom en tidsperiod om 4 veckor. Där det är som kallast, där är det skollov? Eller hur det nu var man tänkte för längesedan.

Hur som helst är det bäst att behålla vantarna på ett tag till men ljuset, ljuset, kan ingen ta ifrån oss!!! Hurra!

Glada hälsningar från Styrelsen

Via Agneta Eklund

 

Anmälan Rikssymposium 2017

Äntligen är det dags att anmäla sig till nästa års Rikssymposium. 
Anmäl via länken nedan
 

Hej alla medlemmar

ssl-article-img

Hej alla medlemmar.

Den 25 och 26 januari hade SSL:s styrelse möte i Stockholm.

Vi jobbade hårt med att utvärdera de två år som gått sedan vårt senaste riksmöte/årsmöte och konstaterade att även under dessa två år så har mycket hänt som gagnar sjukhusskolans verksamhet; översyn av SIS-medelsfördelning (en liten höjning av medlen som delas ut tycks vara på gång), utarbetande av Allmänna råd och så har Skolinspektionen rest runt och granskat våra verksamheter. I allt detta har representanter från styrelsen varit engagerade, vi har lämnat synpunkter genom remissförarande och varit sakkunniga i referensgruppen runt de Allmänna råden och vid Skolinspektionens förberedande arbete, innan de gav sig ut och träffade er alla. Nu citerar jag fritt Anna Wide, som är projektansvarig för inspektionen:

”Vi har mött så många fantastiska och engagerade pedagoger på sjukhusskolorna och vi är mycket imponerade av det arbete som görs runt om i landet.”

Anna kommer till Rikssymposiet i Umeå och då får ni möjlighet att höra vad Skolinspektionen kommit fram till och även tala med henne om det är något ni vill reda ut. För visst ses vi i Umeå i maj?? Jag skickar med en bild av Väven, det är i den här vita byggnaden vi ska hålla till.

 

Vi förberedde även det kommande riksmötet. Kallelse har gått ut via SSL:s hemsida (se inbjudan till Umeå). Motioner till styrelsen måste vara oss tillhanda senast den 15 mars så att vi hinner bereda dessa innan riksmötet.

 

Vänliga hälsningar till er alla från styrelsen gm   

Karin Svensson

Copyright © 2011 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia