ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Styrelsemöte SSL 14-15 november

ssl1668517593

Vi har vid mötet gjort ett bokslut och sammanfattning av Riksymposiet i Östersund. Vi vill tacka arrangörerna för ett väl genomfört symposium.

Vi jobbar vidare med fortbildningens innehåll, roligt att så många deltar i utbildningen.

SSL-bladet var uppe till diskussion, vi tar tacksamt emot bidrag som kan publiceras.

Vi håller på att fördjupa och sätta oss in i SPSM:s system kring fördelningen av SIS-medel.

Även hemsidans utveckling fanns med som programpunkt.

Nästa möte sker digitalt den 8/2-23

Copyright © 2011-2024 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia