ssl-header

SSL-bladet 116

Innehåll

 Hej alla SSL-medlemmar! Redaktörens sida; Helén Olsson

 Information från ordförande; Karin Svensson

 HOPE-organisationen, Anders Hedman

 Regiondag i Skövde, Ramsén och Fjällström

 Inspirationsdag, Barn som närstående, Helén Olsson

 Instagramkonto, Helén Olsson

 Ändringar: hemsidan, adressändringar m.m.

 Medlemsansökan – Sjukhuslärarföreningen/ HOPE

 Slutord; Helén Olsson

SSL-bladet oktober21.pdf

SSL-bladet 115

Innehåll:

 Innehåll i detta nummer;

 Hej alla fina sjukhuskollegor, Helén Olsson

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Reflektion- kompetensutbildning för sjukhuslärare. Pia Hasselborg

 Utvärdering från våra digitala utbildningsträffar, Helén Olsson

 Lärande med hjälp av sjukhushunden Luna, Agneta Lindh Wennefjord

 Välkommen till Rikssymposiet 2021-2022! Östersundslärarna

 Slutord: Helén Olsson

SSL-bladet juni 2021.pdf

Copyright © 2011-2022 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia