ssl-header

SSL-bladet 118

Innehåll

 Hej alla fina SSL-medlemmar! Redaktörens sida

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Samtalsstöd för barn och ungdomar, Cristina Eklund

 Presentation, Joakim Holmgren, Lund

 Presentation, Cathrine Kuoppa, Växjö

 Tacksam, Agneta Lindh Wennefjord

 BOKTIPS, Joakim Holmgren

 Instagramkonto

 Information ang. medlemskap i SSL och HOPE

 Adressändringar mm.

 Slutord, Helén Olsson

SSL-bladet, 2022 mars.pdf

SSL-bladet 117

Innehåll:

 Hej alla fina SSL-medlemmar, Redaktörens sida, Helén Olsson

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Epilepsi, Cristina Eklund och Petra Boström

 Medlemsansökan

 God Jul och Gott Nytt År!

SSL-Bladet, dec. 2021.pdf

Copyright © 2011-2022 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia