ssl-header

SSL-bladet nr 104

 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida 
 • Information från ordförande, Karin Svensson 
 • Linköpings nya sjukhusbibliotek, ”Fokus”, Andreas Svensson
 • Träff för BCF nätverk för lärare vid barnonkologcentra, Ingrid Olsson och Karin Svensson 
 • Träff för Soma-sjukhuslärare från Mellansverige, Lotta Olofsson
 • Sjukhuslärarbesök från Småland och Skåne i Halmstad, Agneta Eklund 
 • HOPE-kongressen i Poznan, Polen, maj 2018, Helen Olsson
 • Nya på jobbet! Lotta Olofsson och Helena Carlsson 
 • Höstaktivitet på Sjukhusskolan, Agneta Eklund 
 • Mer från Linköping! Studiebesök i Dublin och Londons sjukhusskolor, Andreas Svensson 
 • Välkommen till SSL:s Rikssymposium i Linköping, Anders Hedman 
 • Litteratur- och länktips, Agneta Lindh Wennefjord 
 • Information, SSL och HOPE-medlemskap! Karin Svensson och Andreas Svensson
 • Ändringar till hemsidan, adressändringar m.m. Niklas Johansson och Allan Anttila
 • Medlemsansökan, Allan Anttila 
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet, 20181026 - kopia.pdf

SSL-bladet nr 103

ssl-article-img
 • Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
 • Information från ordförande, Karin Svensson
 • Rapport från SSL:s styrelsemöte i Stockholm, Tomas Huss, Karin Svensson m.fl.
 • Regionträff i Sundsvall, Lars J Eriksson och Karin Svensson
 • Vernissage i Linköping, ”Vår demokrati”, Tora Borén och Andreas Svensson
 • Hope-kongress i Poznan, Maria Ehrnberg
 • Workshop,” Starry night”, Nina Lindberg
 • Glada minnen från HOPE-kongressen, Cecilia Dahlberg och Maria Strand Gustbee
 • Ny kollega! Maja Johansson Gaimer, Linköping
 • HOPE-information, Andreas Svensson
 • Rikssymposium i Linköping 2019, Anders Hedman
 • Litteraturtips och Länktips, Jonas Linge, Helen Olsson och Agneta Lindh Wennefjord
 • Slutord, Agneta Lindh Wennefjord

SSL-bladet 8 juni 2018.pdf

Copyright © 2011-2018 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia