ssl-header

SSL-bladet 126

Innehåll

• Redaktören har ordet, Helén Olsson

• Information från ordförande, Karin Svensson

• Rikssymposiet 2024, Helén Olsson

• Presentation av nya styrelsen, Helén Olsson

• ”Hajjas” föreläsning, Helén Olsson

• Utvärdering av Rikssymposiet 2024, Peter Blomqvist

• HOPE -Medlemskap, Anders Hedman

SSL-bladet, juni 2024.pdf

SSL-bladet 125

Innehåll

 Hej alla SSL-medlemmar! Red. Helén Olsson

 Information från ordförande; Karin Svensson

 Utbildningstips för sjukhuslärare inom BUP, Gunilla och Joakim i Lund

 Rapport från ett Erasmusprojekt, Anna Fragell

 Barncancercentra- nätverksträff i Umeå. Petra Eriksson och Katta Tryselius

 ”Skoldagen” och nätverkande SOMA-lärarna i Mellansverige. Helén Olsson

 *************Inbjudan till RIKSSYMPOSIUM 2024**********

 Susan på BUP i Falun säger hej då! Susan Alexandersson

 HOPE – medlemsansökan och Ändringar: hemsidan, adressändringar m.m.

 Medlemsansökan till Sjukhuslärarföreningen

SSL-bladet oktober23.pdf

Copyright © 2011-2024 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia