ssl-header

SSL-bladet 119

Innehåll

 Hej alla kollegor i vårt avlånga land, Helén Olsson

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Sammanställning av Lönestatestiken från 2021

 Nytt om SIS-bidraget 2022

 Välkommen till Rikssymposiet 2022! SSL styrelsen och Östersundslärarna

 Utbildning hösten 2022, TILLGÄNGLIGHET, Karin Svensson

 Uppdatering av sjukhusskolornas adresser pågår

 Meddelande ang. efteranmälningar via hemsidan

 HOPE-konferens i Milano , 9-13 maj- 2023,

 Slutord: Helén Olsson

SSL-bladet, juni 2022.pdf

SSL-bladet 118

Innehåll

 Hej alla fina SSL-medlemmar! Redaktörens sida

 Information från ordförande, Karin Svensson

 Samtalsstöd för barn och ungdomar, Cristina Eklund

 Presentation, Joakim Holmgren, Lund

 Presentation, Cathrine Kuoppa, Växjö

 Tacksam, Agneta Lindh Wennefjord

 BOKTIPS, Joakim Holmgren

 Instagramkonto

 Information ang. medlemskap i SSL och HOPE

 Adressändringar mm.

 Slutord, Helén Olsson

SSL-bladet, 2022 mars.pdf

Copyright © 2011-2023 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia