ssl-header

Presentation

124

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Målsättning/ändamål

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell sammanslutning med uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i yrkesfrågor.

Föreningen skall:

  • verka för goda pedagogiska insatser för elever på sjukhus och behandlingshem
  • vara ett kontaktorgan till organisationer och myndigheter
  • verka för medlemmarnas professionalism
  • tillhandahålla information och ge service åt medlemmarna

Kontakt

Sveriges Sjukhuslärarförening
c/o Ordf Karin Svensson
Sjukhusskolan, Barn och Ungdomscentrum, NUS
901 85 Umeå
info@sjukhuslararforeningen.se

Copyright © 2011-2024 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia