ssl-header
123

Välkommen

Sveriges Sjukhuslärarförening är en ideell organisation för lärare som arbetar på sjukhus (SOMA),  barnpsykiatriska kliniker (BUP) och behandlingshem.

Till allra tappra sjukhuslärare!

ssl-article-img

Det har varit en högst annorlunda vårtermin det här året då vi har fått lära oss att hålla distans till varandra och mötas via länk. Jag tror att många med mig kan hålla med om att vi har skaffat oss en god erfarenhet ändå genom att mötas digitalt. Det fungerar bra, men kan på intet sätt jämföras med att mötas i verkliga livet.

Därför håller vi i SSL:s styrelse våra tummar för att pandemin kommer att försvinna bort under hösten så att vi sjukhuslärare kan återuppta våra fysiska träffar igen, såsom regionträffar, nätverksträffar och styrelsemöten.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om vad som är på gång i vår förening och arbetet kring Rikssymposiet, som vi hoppas kan genomföras i Uppsala den 6–7 maj 2021. Efter vårt styrelsemöte i slutet av augusti kommer det att finnas uppdaterad information här på vår hemsida. Ni kommer också att kunna läsa om vårt arbete inför Rikssymposiet i kommande SSL-blad i oktober månad.

Nu vill vi önska Er Alla en riktigt skön och avkopplande sommarledighet! Var rädda om er så ses vi i höst igen!

SSL:s styrelse genom
Agneta Lindh Wennefjord Sjukhuslärare i Uppsala

styrelsemöte i september

ssl-article-img

I ett sensommarfagert Stockholm möttes SSL:s styrelse för läsårets första möte. Vi välkomnade varmt in Tora Borén från Linköping och Helen Olsson från Gävle i styrelsen. Tora är nu vice ordförande och Helen vår nya redaktör. Det innebär att det är till Helen ni ska skicka in era bidrag till SSL-bladet fortsättningsvis; helene.olsson@regiongavleborg.se

Vi i SSL:s styrelse är också oerhört tacksamma över att Allan Anttila efter vår ödmjukaste vädjan stannar kvar som kassör till nästa Riksmöte, om ingen annan finner detta uppdrag lockande före dess och kan ta över.

Under kommande år kommer vi framför allt att fokusera på sjukhuslärarnas löner och möjlighet till skräddarsydd fortbildning för oss. Dessutom uppmärksammar vi våra förskoleklasselever som nu lever under två huvudmän då de är inlagda på sjukhus. Vi kommer att göra en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Skolverket för att göra dem uppmärksamma på detta. Vad tycker ni medlemmar? Ska de inte höra till oss i skolan då de numera ingår i den obligatoriska skolan? Maila gärna dina/era synpunkter till vår ordförande Karin Svensson; karin.svensson@umea.se

Varma septemberhälsningar, 

SSL:s styrelse

gm Agneta                                           

Styrelsemöte i februari

Då har styrelsen träffats och genomfört årets första styrelsemöte. Även denna gång, precis som förra så var mötet förlagt till Café & co i Stockholm. Under styrelsemötet förberedde vi bl.a. riksmötet som går av stapeln i Linköping i maj. Efter telefonkontakt med arrangörerna så kan vi konstatera att de är redo att ta emot oss i maj. Roligt att det är så många anmälda, är ni ej anmälda så skynda er att göra det. I skrivande stund har det ej kommit in några motioner inför Riksmötet.

Hälsningar ifrån oss i SSL:s styrelse

Copyright © 2011-2020 Sveriges Sjukhuslärarförening | info@sjukhuslararforeningen.se | Bankgiro 5940-3329 | Webbdesign Caesax Multimedia